Av. İhsan Cem CEBECİ

Kıdemli Avukat

2011 yılında İstanbul Ticaret Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olmuş; 2018 yılında İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Anabilim Dalı Özel Hukuk Tezli Yüksek Lisans Programını tamamlamıştır. 2011 yılında Hukuk Fakültesi’nden mezun olması akabinde, HanHukuk bünyesinde yasal avukatlık stajına başlamıştır. Çalışma süresi ve akademik çalışmaları doğrultusunda İş Hukuku, Borçlar Hukuku, Kira Hukuku ve Sözleşmeler Hukuku alanlarında uzmanlaşmıştır. Ayrıca, QnB FİNANSBANK ve Yapı ve Kredi Bankası gibi bankalarda eğitmenlik hizmeti vermektedir. İş Güvencesinin Hukuki Sonuçları ve Zorunlu Arabuluculuk konusunda yüksek lisans tezi ve İstanbul Ticaret Üniversitesi Dış Ticaret Enstitüsü Working Paper Series’de yayınlanan “İş Sözleşmesinin İşçinin Ölümü ile Sona Ermesi ve Sonuçları” konulu akademik çalışması bulunmaktadır . İngilizce bilmektedir. İş Hukuku bölümünün yöneticiliğini yürütmektedir.


Linked-in