Hizmetlerimiz

Şirketler Hukuku

HanHukuk tarafından ulusal ve uluslararası alanda gerçek ve tüzel kişilere, Şirketler Hukuku alanında, özellikle Şirketlerin kuruluş ve genel işleyişlerinin, idari yapılarının şekillendirilmesine dair hukuki alt yapılarının oluşturulmasına yönelik danışmanlık hizmetleri verilmektedir.

Aynı şekilde, HanHukuk’un uluslararası alandaki güvenilir ve geniş ağı sayesinde yabancı hukuk büroları ile işbirliği yapılarak yurt dışında da şirket, şube ve irtibat (liason) ofis kuruluş ve devamının sağlanmasına yönelik hukuki danışmanlık hizmetleri sunulmaktadır.

Şirketler Hukuku kapsamında,

 • Ulusal ve yabancı gerçek ve/veya tüzel kişilerin ortaklıkları ile şirketlerin (özellikle anonim ve limited şirket) kuruluş iş ve işlemlerinin yürütülmesi,
 • Kuruluş aşamasında ortaklar ve/veya hissedarlar arasında Hissedarlık/Ortaklık Sözleşmelerinin hazırlanması ve yönetimi,
 • Şirket organlarının oluşturulması ve işleyişinin devamının sağlanması ve yasal gerekliliklerin takip edilmesi,
 • Yönetim Kurulu (Anonim Şirketlerde) ve Müdürler Kurulu’nun (Limited Şirketlerde) teşekkülü iş ve işlemleri için gerekliliklerin yerine getirilmesi,
 • Sermaye artırımı/azaltımı, primli hisse (Agio), ana sözleşme tadilleri, şube açılışlarının yapılması, iç yönergelerin hazırlanması, imza sirkülerinin tanzimine ilişkin ilgili ve gerekli kararların alınması ve ilgili prosedürlerin takibi,
 • Şirket Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantıları ve bunlar için gerekli tüm iş ve işlemlerin yerine getirilmesi,
 • Yönetim Kurulu danışmanlığı,
 • Yabancı tüzel kişilerin Türkiye Cumhuriyeti dahilinde irtibat ofisi, şube gibi merkeze bağımlı işletmelerinin kuruluş iş ve işlemlerinin yerine getirilmesi,
 • Hisse devrileri ve ortaklık paylarının devri ve şirket birleşmeleri ile ilgili işlemlerin yapılması, sözleşmelerin hazırlanması ve yönetimi,
 • Ortaklar/hissedarlar arasında ortaya çıkan uyuşmazlıkların çözümü,
 • Anonim/limited şirketlerde ortaklık ilişkilerinden kaynaklı çıkma-çıkarılma davalarının takibi,

Şirketler Hukuku

HanHukuk tarafından ulusal ve uluslararası alanda gerçek ve tüzel kişilere, Şirketler Hukuku alanında, özellikle Şirketlerin kuruluş ve genel işleyişlerinin, idari yapılarının şekillendirilmesine dair hukuki alt yapılarının oluşturulmasına yönelik danışmanlık hizmetleri verilmektedir.

Aynı şekilde, HanHukuk’un uluslararası alandaki güvenilir ve geniş ağı sayesinde yabancı hukuk büroları ile işbirliği yapılarak yurt dışında da şirket, şube ve irtibat (liason) ofis kuruluş ve devamının sağlanmasına yönelik hukuki danışmanlık hizmetleri sunulmaktadır.

Şirketler Hukuku kapsamında,

 • Ulusal ve yabancı gerçek ve/veya tüzel kişilerin ortaklıkları ile şirketlerin (özellikle anonim ve limited şirket) kuruluş iş ve işlemlerinin yürütülmesi,
 • Kuruluş aşamasında ortaklar ve/veya hissedarlar arasında Hissedarlık/Ortaklık Sözleşmelerinin hazırlanması ve yönetimi,
 • Şirket organlarının oluşturulması ve işleyişinin devamının sağlanması ve yasal gerekliliklerin takip edilmesi,
 • Yönetim Kurulu (Anonim Şirketlerde) ve Müdürler Kurulu’nun (Limited Şirketlerde) teşekkülü iş ve işlemleri için gerekliliklerin yerine getirilmesi,
 • Sermaye artırımı/azaltımı, primli hisse (Agio), ana sözleşme tadilleri, şube açılışlarının yapılması, iç yönergelerin hazırlanması, imza sirkülerinin tanzimine ilişkin ilgili ve gerekli kararların alınması ve ilgili prosedürlerin takibi,
 • Şirket Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantıları ve bunlar için gerekli tüm iş ve işlemlerin yerine getirilmesi,
 • Yönetim Kurulu danışmanlığı,
 • Yabancı tüzel kişilerin Türkiye Cumhuriyeti dahilinde irtibat ofisi, şube gibi merkeze bağımlı işletmelerinin kuruluş iş ve işlemlerinin yerine getirilmesi,
 • Hisse devrileri ve ortaklık paylarının devri ve şirket birleşmeleri ile ilgili işlemlerin yapılması, sözleşmelerin hazırlanması ve yönetimi,
 • Ortaklar/hissedarlar arasında ortaya çıkan uyuşmazlıkların çözümü,
 • Anonim/limited şirketlerde ortaklık ilişkilerinden kaynaklı çıkma-çıkarılma davalarının takibi,