Hizmetlerimiz

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

HanHukuk, ulusal ve uluslararası şirketlere ve çalışanlara İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku kapsamında danışmanlık hizmeti sağlamakta, arabuluculuk süreçleri ve davaları takip etmektedir.

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku kapsamında,

 • Çalışma türlerine uygun şekilde (beyaz yaka – mavi yaka, belirli – belirsiz süreli, kısmi – tam süreli vb.) iş sözleşmelerinin ve ikale sözleşmelerinin hazırlanması,
 • İşçi – İşveren ilişkisi kapsamında KVKK belgelerinin düzenlenmesi,
 • İşyeri iç yönetmeliğinin ve disiplin yönetmeliğinin hazırlanması ve uygulanması,
 • Çalışanlara / işçilere ait özlük dosyalarının düzenlenmesi ve İnsan Kaynakları süreçleri konusunda hukuki destek sağlanması
 • İşverenler tarafından çalışanlardan / işçilerden alınması gerekli savunma ve işverenler tarafından verilmesi gerekli uyarılar konusunda hukuki destek sağlanması,
 • İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku kapsamında şirket içi organizasyon yapısı değişikliği, çalışanların / işçilerin görevlerinin değiştirilmesi, işyerinin değiştirilmesi gibi ihtiyaç duyulan diğer tüm konularda -gerekirse yerinde- hukuki destek sağlanması,
 • İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku kapsamında 3. kişiler (özel istihdam büroları, alt işverenler vb hizmet alınan gerçek ve tüzel kişiler) ile akdedilecek sözleşmelerin düzenlenmesi,
 • Sendikalar ile toplu iş sözleşmelerinin müzakereleri ve neticelendirilmeleri kapsamında hukuki danışmanlık hizmetlerinin verilmesi,
 • İş sözleşmelerinin devredilmesi, devralınması ve feshi konularında hukuki destek sağlanması,
 • İşçi / Çalışan ile işveren arasında doğan uyuşmazlıklarda (tazminat alacaklarından, ücret alacaklarından, sigorta prim alacağından, rekabet yasağı ve sır saklama yükümlülüğüne aykırılıktan, iş kazası ve meslek hastalıklarından doğan uyuşmazlıklar başta olmak üzere İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku kapsamında yer alan tüm uyuşmazlıklarda) arabuluculuk süreçleri ve davaların takibi,

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

HanHukuk, ulusal ve uluslararası şirketlere ve çalışanlara İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku kapsamında danışmanlık hizmeti sağlamakta, arabuluculuk süreçleri ve davaları takip etmektedir.

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku kapsamında,

 • Çalışma türlerine uygun şekilde (beyaz yaka – mavi yaka, belirli – belirsiz süreli, kısmi – tam süreli vb.) iş sözleşmelerinin ve ikale sözleşmelerinin hazırlanması,
 • İşçi – İşveren ilişkisi kapsamında KVKK belgelerinin düzenlenmesi,
 • İşyeri iç yönetmeliğinin ve disiplin yönetmeliğinin hazırlanması ve uygulanması,
 • Çalışanlara / işçilere ait özlük dosyalarının düzenlenmesi ve İnsan Kaynakları süreçleri konusunda hukuki destek sağlanması
 • İşverenler tarafından çalışanlardan / işçilerden alınması gerekli savunma ve işverenler tarafından verilmesi gerekli uyarılar konusunda hukuki destek sağlanması,
 • İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku kapsamında şirket içi organizasyon yapısı değişikliği, çalışanların / işçilerin görevlerinin değiştirilmesi, işyerinin değiştirilmesi gibi ihtiyaç duyulan diğer tüm konularda -gerekirse yerinde- hukuki destek sağlanması,
 • İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku kapsamında 3. kişiler (özel istihdam büroları, alt işverenler vb hizmet alınan gerçek ve tüzel kişiler) ile akdedilecek sözleşmelerin düzenlenmesi,
 • Sendikalar ile toplu iş sözleşmelerinin müzakereleri ve neticelendirilmeleri kapsamında hukuki danışmanlık hizmetlerinin verilmesi,
 • İş sözleşmelerinin devredilmesi, devralınması ve feshi konularında hukuki destek sağlanması,
 • İşçi / Çalışan ile işveren arasında doğan uyuşmazlıklarda (tazminat alacaklarından, ücret alacaklarından, sigorta prim alacağından, rekabet yasağı ve sır saklama yükümlülüğüne aykırılıktan, iş kazası ve meslek hastalıklarından doğan uyuşmazlıklar başta olmak üzere İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku kapsamında yer alan tüm uyuşmazlıklarda) arabuluculuk süreçleri ve davaların takibi,