Hizmetlerimiz

Deniz Ticaret ve Taşıma Hukuku

Küresel ticaretin % 80’ini taşıyan denizcilik sektörünün dünya nüfusu için vazgeçilemez olduğu gerçeğiyle beraber bu alanda kaçınılmaz olarak ortaya çıkabilecek sonuçların da yine tüm ilgilileri etkilediği açıktır.

Deniz Ticaret ve Taşıma Hukuku HanHukuk’un ana faaliyet sahası ve uzmanlık alanını oluşturmaktadır. HanHukuk, esas itibarıyla taşıyanlara ve yardımcı şahıslarına hizmet vermektedir. Ancak bununla birlikte, çıkar çatışması olmaması halinde yük ilgililerinin de menfaatlerinin korunmasına yönelik hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmetleri sunmaktadır.

Deniz Ticaret Hukuku kapsamında,

 • Gemi kira, zaman çarteri ve navlun sözleşmelerinden kaynaklanan uyuşmazlıklar ve çözümü
 • Yüke ilişkin uyuşmazlıklar ve çözümü
 • Konteyner taşımacılığının kendine özgü yapısından kaynaklanan uyuşmazlıklar ve çözümü
 • Konteyner demurajı, yükün teslim alınmaması, mahrece iade, konteyner hasarları vb. uyuşmazlıkların çözümü
 • Deniz kazalarından kaynaklanan uyuşmazlıklar ve çözümü
 • Gemilerin ihtiyati haczi
 • Deniz cebrî  icra hukuku
 • Gemi alım-satımı
 • Gemi ve yat inşa sözleşmeleri
 • Deniz sigortaları
 • Terminal, liman hasarları ve buna bağlı uyuşmazlıkların çözümü

Taşıma Hukuku kapsamında

 • Yurt içi ve uluslararası eşyanın karayoluyla taşınmasına ilişkin sözleşmeler ve bunlardan kaynaklanan uyuşmazlıkların çözümü
 • Uçak kiralama dahil havayolu taşıma sözleşmeleri ve bunlardan kaynaklanan uyuşmazlıkların çözümü
 • Demiryolu taşıma sözleşmeleri ve bunlardan kaynaklanan uyuşmazlıkların çözümü
 • Depo, antrepo sözleşmeleri
 • Sorumluluk sigortası yönetimleri

Deniz Ticaret ve Taşıma Hukuku

Küresel ticaretin % 80’ini taşıyan denizcilik sektörünün dünya nüfusu için vazgeçilemez olduğu gerçeğiyle beraber bu alanda kaçınılmaz olarak ortaya çıkabilecek sonuçların da yine tüm ilgilileri etkilediği açıktır.

Deniz Ticaret ve Taşıma Hukuku HanHukuk’un ana faaliyet sahası ve uzmanlık alanını oluşturmaktadır. HanHukuk, esas itibarıyla taşıyanlara ve yardımcı şahıslarına hizmet vermektedir. Ancak bununla birlikte, çıkar çatışması olmaması halinde yük ilgililerinin de menfaatlerinin korunmasına yönelik hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmetleri sunmaktadır.

Deniz Ticaret Hukuku kapsamında,

 • Gemi kira, zaman çarteri ve navlun sözleşmelerinden kaynaklanan uyuşmazlıklar ve çözümü
 • Yüke ilişkin uyuşmazlıklar ve çözümü
 • Konteyner taşımacılığının kendine özgü yapısından kaynaklanan uyuşmazlıklar ve çözümü
 • Konteyner demurajı, yükün teslim alınmaması, mahrece iade, konteyner hasarları vb. uyuşmazlıkların çözümü
 • Deniz kazalarından kaynaklanan uyuşmazlıklar ve çözümü
 • Gemilerin ihtiyati haczi
 • Deniz cebrî  icra hukuku
 • Gemi alım-satımı
 • Gemi ve yat inşa sözleşmeleri
 • Deniz sigortaları
 • Terminal, liman hasarları ve buna bağlı uyuşmazlıkların çözümü

Taşıma Hukuku kapsamında

 • Yurt içi ve uluslararası eşyanın karayoluyla taşınmasına ilişkin sözleşmeler ve bunlardan kaynaklanan uyuşmazlıkların çözümü
 • Uçak kiralama dahil havayolu taşıma sözleşmeleri ve bunlardan kaynaklanan uyuşmazlıkların çözümü
 • Demiryolu taşıma sözleşmeleri ve bunlardan kaynaklanan uyuşmazlıkların çözümü
 • Depo, antrepo sözleşmeleri
 • Sorumluluk sigortası yönetimleri