Kullanım Koşulları ve Gizlilik Politikası

www.hanhukuk.com internet sitesinde, HanHukuk’un faaliyet alanlarına, çalışanlarına ve gereklilikler halinde de iş ortaklarına ilişkin bilgilere yer verilmektedir.

HanHukuk’un işbu internet sitesinin içeriği ile ilgili sahip olduğu her tür maddi ve fikri mülkiyet hakları, ayni ve şahsi haklar da dahil olmak üzere tüm hakları saklıdır. İnternet sitesinde yer alan, logolar, metin, görüntü, grafik, ses, animasyon ve video dosyaları ve bunların internet sitesinde düzenlenme biçimleri dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere internet sitesinin içeriği, tarafımızın veya üçüncü tarafların mülkiyeti altındadır ve yasal korumalara tabidir.

İnternet sitesinin herhangi bir içeriği, önceden yazılı izin alınmadan çoğaltılamaz, kopyalanamaz, aktarılamaz, yayınlanamaz, dağıtılamaz, değiştirilemez, gönderilemez veya başka “web” sitelerine ya da belgelere eklenemez. İnternet sitesinde bulunan her türlü fikri mülkiyet hakkı saklıdır ve bunların hak sahibinden yazılı izin alınmadan kullanılması kesinlikle yasaktır. İnternet sitesinin ziyaret edilmesi, internet sitesinde bulunan herhangi bir şeyin, HanHukuk’a ait ya da üçüncü bir tarafa ait fikri mülkiyet haklarının sarih veya zımni olarak devredildiği veya kullanım haklarının verildiği şeklinde yorumlanamaz.

Ziyaretçiler, internet sitesinde belirtilen fikri mülkiyet haklarını ihlal etmemeyi, HanHukuk ve/veya başka bir üçüncü şahsa ait, internet sitesinde yer alan metin içeriklerini, çizimleri, fotoğrafları, yenilikleri, sistemleri, süreçleri, formülleri, yöntem ve teknikleri, resimleri, videoları, görsel unsurları, logo ve ikonları, her türlü tasarım, telif, marka, patent ve görsel ve işitsel unsurları, marka, patent ve benzeri her türlü bilgi, içerik ve belgeleri izinsiz kopyalamayacağını, esinlenme konusu dahi yapmayacağını, bir işleme tabi tutmayacağını, işlemeyeceğini, dağıtıma konu etmeyeceğini, yayımlamayacağını ve herhangi bir şekilde kullanmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

İnternet sitesi dahilinde, üçüncü taraf web sitelerine bağlantılar yer alabilir. HanHukuk, bu tür diğer web sitelerinin veya sahiplerinin ya da operatörlerinin kullanım şartlarından veya gizlilik politikalarından, içerik ya da uygulamalarından hiçbir şekilde her ne nam altında olursa olsun sorumlu değildir. 

Kişisel Veriler Hakkında Bilgilendirme

HanHukuk, sadece müvekkillerinden ve 3. şahıslardan zorunlu olarak alması gereken bilgileri, hizmet kalitesini arttırmak amacıyla edinmektedir.

HanHukuk, internet sitesini ziyaret edenlerin gizliliğini korumayı ilke olarak benimsemiştir. Bu sebeple HanHukuk, internet sitesinde hiçbir şekilde kişisel veri ve/veya her ne nam altında olursa olsun kişisel veri ile ilişkilendirilebilecek herhangi bir veri toplaması ve/veya işlemesi gerçekleştirmemektedir. Buna uygun olarak da HanHukuk, herhangi bir şekilde internet sitesi üzerinden iş başvurusu, mevcut ya da potansiyel müvekkil taleplerini ya da başkaca herhangi bir talep ve bilgiyi hiçbir şekilde kabul etmemektedir.

Tüm bu metin dahilinde belirtilen kural ve yükümlülükler ile ilgili olarak çıkabilecek her türlü uyuşmazlık, Türk Hukukuna ve İstanbul (Merkez) Mahkemeleri ve İcra Daireleri’nin münhasır yetkisine tabidir.

Saygılarımızla,
HanHukuk